advocaat; cassatie; cassatieadvocaat; cassatieberoep; cassatieschriftuur; cassatietechniek; kansen; kosten; strafcassatie; termijn

advocaat; cassatie; cassatieadvocaat; cassatieberoep; cassatieschriftuur; cassatietechniek; kansen; kosten; strafcassatie; termijn

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

advocaat; cassatie; cassatieadvocaat; cassatieberoep; cassatieschriftuur; cassatietechniek; kansen; kosten; strafcassatie; termijn

Strafuitsluitingsgronden

Vrijdag 15 oktober 2021 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Vrijdag 22 oktober 2021 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Donderdag 28 oktober 2021 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Bosch
Vrijdag 29 oktober 2021 van 16.30 tot 18.30 uur te Amsterdam
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 15/10/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 15/10/2021 Den Haag
Klik hier voor Opgave 22/10/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 22/10/2021 Den Haag
Klik hier voor Opgave 28/10/2021 Den Bosch   Klik hier voor Programma 28/10/2021 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 29/10/2021 Amsterdam   Klik hier voor Programma 29/10/2021 Amsterdam

Een beroep op een strafuitsluitingsgrond wordt zelden toegewezen. Cursus bedoeld om de kans op succes te vergroten. De cursus wordt gegeven aan de hand van het boek Materieel Strafrecht van mr J. de Hullu (8e druk 2021). Aandacht voor leerstukken als culpa in causa en mogelijkheid van onttrekking, putatief noodweer, ontbreken van materiële wederrechtelijkheid en afwezigheid van alle schuld.
 

 

Schadevergoeding in Strafrecht

Vrijdag 12 november 2021 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Donderdag 18 november 2021 van 15.00 tot 18.15 uur te Den Bosch
Vrijdag 19 november 2021 van 15.00 tot 18.15 uur te Amsterdam
Uren: 3 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 12/11/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 12/11/2021 Den Haag
Klik hier voor Opgave 18/11/2021 Den Bosch   Klik hier voor Programma 18/11/2021 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 19/11/2021 Amsterdam   Klik hier voor Programma 19/11/2021 Amsterdam

Cursus met aandacht voor de artikelen 529-539 Sv. Staat bijvoorbeeld een beroep op het zwijgrecht in de weg aan de toekenning van schadevergoeding? De civiele rechter als restrechter, de buitenstaander die met door de politie veroorzaakte schade blijft zitten en verweren tegen vorderingen van benadeelde partijen. Kan een slachtoffer bijvoorbeeld immateriële schade claimen als er geen sprake is van een psychiatrisch erkend ziektebeeld?
 

 

Cursus Cassatietechniek 2021

Vrijdag 26 november 2021 van 14.00 tot 18.15 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 242,00 inclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 26/11/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 26/11/2021 Den Haag

Cursus waarbij centraal staat de aan een cassatiemiddel te stellen eisen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen cassaties in civiele zaken en strafzaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de overeenkomsten tussen die twee. Dit aan de hand van de wet en met name voorbeelden uit de rechtspraak. Aan de orde komt ook: verloop procedure, voorbereiding bij feitenrechter en begrip belang.
 

 

Haagse Strafrechtspraak 2021

Vrijdag 7 januari 2022 van 16.30 tot 18.30 uur
Vrijdag 14 januari 2022 van 16.30 tot 18.30 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 07/01/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 07/01/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 14/01/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 14/01/2022 Den Haag

Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag in 2021. Van deze twee instanties zijn het afgelopen jaar meer dan vierhonderd strafzaken gepubliceerd. Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing van de misslag van het jaar, de uitspraak van het jaar en de advocaat van het jaar.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Dinsdag 21 september 2020 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 21/09/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 21/09/2021 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Planning

15/10/2021 Cursus Strafuitsluitingsgronden te Den Haag
22/10/2021 Cursus Strafuitsluitingsgronden te Den Haag
28/10/2021 Cursus Strafuitsluitingsgronden te Den Bosch-Vught
29/10/2021 Cursus Strafuitsluitingsgronden te Amsterdam
12/11/2021 Cursus Schadevergoeding in Strafrecht te Den Haag
18/11/2021 Cursus Schadevergoeding in Strafrecht te Den Bosch-Vught
19/11/2021 Cursus Schadevergoeding in Strafrecht te Amsterdam
26/11/2021 Cursus Cassatietechniek 2021 te Den Haag
07/01/2022 Actualiteitencursus Haagse Strafrechtspraak 2021 te Den Haag
14/01/2022 Actualiteitencursus Haagse Strafrechtspraak 2021 te Den Haag
00/03/2022 Piketcursus Strafpiket te Den Haag

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatietechniek 2021
Sheets Civiel Jeugdrecht 2021
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2019
Sheets Jeugdstrafrecht 2021
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorlopige Hechtenis
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets Witwassen/WWFT 2020
Sheets WWFT voor Advocaten 2021

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl