advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; WWFT

advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; WWFT

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; WWFT

WWFT voor Advocaten 2021

Woensdag 12 mei 2021 van 11.00 tot 13.00 uur te Den Haag
Woensdag 19 mei 2021 van 11.00 tot 13.00 uur te Den Haag
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 121,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 12/05/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 12/05/2021 Den Haag
Klik hier voor Opgave 19/05/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 19/05/2021 Den Haag

WWFT cursus voor advocaten die geen WWFT zaken behandelen, maar wel moeten voldoen aan de plicht om periodiek een WWFT cursus te volgen. Het is een leuke en leerzame cursus over de opkomst van het fenomeen witwassen, de fictie van witwassen zonder gronddelict, het toezicht door de dekens en de tuchtrechtspraak voor advocaten en vergelijkbare beroepen, waarbij soms een hoge boete voor een kleine veronachtzaming wordt opgelegd.
 

 

Cursus Cassatietechniek 2021

Woensdag 9 juni 2021 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 242,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 09/06/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 09/06/2021 Den Haag

Cursus waarbij centraal staat de aan een cassatiemiddel te stellen eisen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen cassaties in civiele zaken en strafzaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de overeenkomsten tussen die twee. Dit aan de hand van de wet en met name voorbeelden uit de rechtspraak. Aan de orde komt ook: verloop procedure, voorbereiding bij feitenrechter en begrip belang.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Vrijdag 27 augustus 2021 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 27/08/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 27/08/2021 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Maandag 20 september 2020 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 300,00 inclusief 21% BTW

Klik hier voor Opgave 20/09/2021 Den Haag   Klik hier voor Programma 20/09/2021 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Planning

22/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 te Den Haag
29/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 te Den Bosch
30/04/2021 Cursus Civiel Jeugdrecht 2021 te Amsterdam
12/05/2021 WWFT voor Advocaten 2021 te Den Haag
19/05/2021 WWFT voor Advocaten 2021 te Den Haag
09/06/2021 Cursus Cassatietechniek 2021 te Den Haag
27/08/2021 Piketcursus Strafpiket te Den Haag
20/09/2021 Piketcursus Strafpiket te Den Haag

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot tien. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatie in Strafzaken
Sheets Cassatietechniek
Sheets Civiel Jeugdrecht 2021
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2019
Sheets Jeugdstrafrecht 2021
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafpiket
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets Witwassen/WWFT 2020

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl