advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; wwft

advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; wwft

Home

Cursussen
| Aanmelden
| Annuleren
| Cursusmateriaal
| Planning

Route

Klachten

Contact

Cassatie in Strafzaken

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl

advocatuur; cursus; eenvoudig; gewoonte; strafrecht; tuchtrecht; witwassen; wwft

Haagse Strafrechtspraak 2021

Vrijdag 7 januari 2022 van 16.30 tot 18.30 uur
Vrijdag 14 januari 2022 van 16.30 tot 18.30 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 100,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 07/01/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 07/01/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 14/01/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 14/01/2022 Den Haag

Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Hof Den Haag in 2021. Van deze twee instanties zijn het afgelopen jaar meer dan vierhonderd strafzaken gepubliceerd. Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing van de misslag van het jaar, de uitspraak van het jaar en de advocaat van het jaar.
 

 

Amsterdamse Strafrechtspraak 2021

Vrijdag 11 februari 2022 van 16.30 tot 18.30 uur
Hotel Casa Amsterdam - Eerste Ringdijkstraat 4 - Amsterdam
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 100,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 11/02/2022 Amsterdam   Klik hier voor Programma 11/02/2022 Amsterdam

Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Amsterdam en het Hof Amsterdam in 2021. Van deze twee instanties zijn het afgelopen jaar meer dan vierhonderd strafzaken gepubliceerd. Bespreking van de meest in het oog springende zaken. Verkiezing van de misslag van het jaar, de uitspraak van het jaar en de advocaat van het jaar.
 

 

Piketcursus Strafpiket

Vrijdag 25 februari 2022 van 12.30 tot 19.00 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 6 PO juridisch Kosten: EUR 250,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 25/02/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 25/02/2022 Den Haag

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die (willen) deelnemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. Eerste contact met verdachte. Meer verdachten in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtmatigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwaren, gronden voorlopige hechtenis en persoonlijke omstandigheden. Raadkamer en beroep tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen.
 

 

Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2022

Vrijdag 11 maart 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Vrijdag 18 maart 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Amsterdam
Donderdag 24 maart 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Bosch-Vught
Vrijdag 25 maart 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 200,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 11/03/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 11/03/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 18/03/2022 Amsterdam   Klik hier voor Programma 18/03/2022 Amsterdam
Klik hier voor Opgave 24/03/2022 Den Bosch   Klik hier voor Programma 24/03/2022 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 25/03/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 25/03/2022 Den Haag

Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de rechtspraak in het afgelopen jaar in jeugdstrafzaken. Van kantonzaken tot en met zaken die hebben gediend bij het EHRM. Er is aandacht voor zowel herkenbare zaken als zaken waar bepalingen specifiek voor het jeugdstrafrecht worden toegepast. Er is ook aandacht voor zowel de adviezen als de rechtspraak over de BJJ van de RSJ.
 

 

Actualiteitencursus Civiel Jeugdrecht 2022

Donderdag 14 april 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Vrijdag 22 april 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Haag
Donderdag 28 april 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Den Bosch-Vught
Vrijdag 29 april 2022 van 14.00 tot 18.15 uur te Amsterdam
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 200,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 14/04/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 14/04/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 22/04/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 22/04/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 28/04/2022 Den Bosch   Klik hier voor Programma 28/04/2022 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 29/04/2022 Amsterdam   Klik hier voor Programma 29/04/2022 Amsterdam

Tijdens deze actualiteitencursus staat centraal de rechtspraak in het afgelopen jaar in civiele jeugdzaken. Van zaken die hebben gediend bij het EHRM tot kantonzaken. Er is aandacht voor de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing en de gesloten uithuisplaatsing alsmede andere voorzieningen in het BW en de Jeugdwet. Er is ook aandacht voor de adviezen van de RSJ over het civiele jeugdrecht.
 

 

Cursus WWFT voor Advocaten 2022

Woensdag 11 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Woensdag 18 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Haag
Donderdag 19 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Den Bosch-Vught
Vrijdag 20 mei 2022 van 16.30 tot 18.30 uur te Amsterdam
Uren: 2 PO juridisch Kosten: EUR 100,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 11/05/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 11/05/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 18/05/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 18/05/2022 Den Haag
Klik hier voor Opgave 19/05/2022 Den Bosch   Klik hier voor Programma 19/05/2022 Den Bosch
Klik hier voor Opgave 20/05/2022 Amsterdam   Klik hier voor Programma 20/05/2022 Amsterdam

WWFT cursus voor advocaten die geen wwft zaken behandelen, maar wel moeten voldoen aan de plicht om periodiek een wwft cursus te volgen. Het is een leuke en leerzame cursus over de opkomst van het fenomeen witwassen, de fictie van witwassen zonder gronddelict, het toezicht door de dekens en de tuchtrechtspraak voor advocaten en vergelijkbare beroepen, waarbij soms een hoge boete voor een kleine veronachtzaming wordt opgelegd.

 

Cursus Cassatietechniek 2022

Vrijdag 10 juni 2022 van 14.00 tot 18.15 uur
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag
Uren: 4 PO juridisch Kosten: EUR 200,00 exclusief 21% btw

Klik hier voor Opgave 10/06/2022 Den Haag   Klik hier voor Programma 10/06/2022 Den Haag

Cursus waarbij centraal staat de aan een cassatiemiddel te stellen eisen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen cassaties in civiele zaken en strafzaken. De aandacht gaat daarbij uit naar de overeenkomsten tussen die twee. Dit aan de hand van de wet en met name voorbeelden uit de rechtspraak. Aan de orde komt ook: verloop procedure, voorbereiding bij feitenrechter en begrip belang.
 

 

Planning

07/01/2022 Actualiteitencursus Haagse Strafrechtspraak 2021 te Den Haag
14/01/2022 Actualiteitencursus Haagse Strafrechtspraak 2021 te Den Haag
11/02/2022 Actualiteitencursus Amsterdamse Strafrechtspraak 2021 te Amsterdam
25/02/2022 Piketcursus Strafrecht te Den Haag
11/03/2022 Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2022 te Den Haag
18/03/2022 Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2022 te Amsterdam
24/03/2022 Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2022 te Den Bosch-Vught
25/03/2022 Actualiteitencursus Jeugdstrafrecht 2022 te Den Haag
14/04/2022 Actualiteitencursus Civiel Jeugdrecht 2022 te Den Haag
22/04/2022 Actualiteitencursus Civiel Jeugdrecht 2022 te Den Haag
28/04/2022 Actualiteitencursus Civiel Jeugdrecht 2022 te Den Bosch-Vucht
29/04/2022 Actualiteitencursus Civiel Jeugdrecht 2022 te Amsterdam
11/05/2022 Cursus WWFT voor Advocaten 2022 te Den Haag
18/05/2022 Cursus WWFT voor Advocaten 2022 te Den Haag
19/05/2022 Cursus WWFT voor Advocaten 2022 te Den Bosch-Vught
20/05/2022 Cursus WWFT voor Advocaten 2022 te Amsterdam
10/06/2022 Cursus Cassatietechniek 2022 te Den Haag

Aanmelden

Het aantal cursisten is beperkt tot twintig. Inschrijving geschiedt in volgorde van aanmelding. Opgave per internet/mail geniet de voorkeur.

Annuleren

Er kan te allen tijde kosteloos worden geannuleerd.

Cursusmateriaal

Sheets Amsterdamse Strafrechtspraak 2019
Sheets Bedreiging en Belediging
Sheets Beklag over Beslag
Sheets Bewijs in Strafzaken
Sheets Cassatietechniek 2021
Sheets Civiel Jeugdrecht 2021
Sheets Dagvaarding en Tenlastelegging
Sheets Detentierecht
Sheets Diefstal, Heling en Witwassen
Sheets Gedrags- en Tuchtrecht
Sheets Haagse Strafrechtspraak 2019
Sheets Jeugdstrafrecht 2021
Sheets Krijg ik een strafblad?
Sheets Mishandeling en Openlijke Geweldpleging
Sheets Onpartijdigheid en Wraking
Sheets Piketcursus Strafrecht
Sheets Rijden onder Invloed
Sheets Schadevergoeding in Strafrecht
Sheets Strafbare Deelneming
Sheets Strafuitsluitingsgronden
Sheets Strafvordering volgens Ombudsman
Sheets Voorlopige Hechtenis
Sheets Voorwaardelijk Opzet
Sheets Witwassen/WWFT 2020
Sheets WWFT voor Advocaten 2021

Route

Haagrecht Advocaten is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation en het Provinciehuis. Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou je het Malieveld recht oversteken, dan loop je als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat je rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Klachten

Mocht een cursist niet tevreden zijn, dan vernemen we dat graag. Iedere cursus wordt daarom afgesloten met een rondvraag over de cursus zelf en een enquête. Desgewenst kan een cursist zich ook op andere wijze tot ons wenden.

Contact

Walter Römelingh
Haagrecht Advocaten
Jan van Nassaustraat 55
2596 BP  Den Haag
Direct 06-26150150
Kantoor 070-2055900
romelingh@haagrecht.nl